ORGANIZACIÓN

•SOSTENEDOR (ALCALDE)  : SR. RODRIGO TAPIA AVELLO

•JEFE D.A.E.M.        : SR. CARLOS MELLADO FAUNDEZ

•DIRECTOR LICEO     : SR. GERMÁN CIFUENTES ORTIZ.

•INSPECTOR GENERAL  : SR. VÍCTOR SANDOVAL VELASQUEZ.

•JEFE DE UTP                   : SR. JOSE GALLEGUILLOS SAN MARTÍN.

•E. CONVIVENCIA ESC.  : SR. LEILA INOSTROZA ARRIAGADA

•COORDINADOR P.I.E.  : SRA. LADY CUEVAS NEIRA