ORGANIZACIÓN

•SOSTENEDOR (ALCALDE)  : SR. RODRIGO TAPIA AVELLO

•JEFE D.A.E.M.        : SR. CARLOS MELLADO FAUNDEZ

•DIRECTORA LICEO     : SRTA. ADRIANA SANDOVAL LAGOS

•INSPECTOR GENERAL  : SR. MAURICIO SEPULVEDA ACUÑA

•JEFE DE UTP                   : SR. BERNABE RUBILAR MELLADO

•E. CONVIVENCIA ESC.  : SR. LEILA INOSTROZA ARRIAGADA

•COORDINADOR P.I.E.  : SRA. PAMELA ROMERO GACITÚA